φρονῇς

φρονῇς
φρονέω
to be minded
pres subj act 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • φρονῆις — φρονῇς , φρονέω to be minded pres subj act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • высокомыслити — ВЫСОКОМЫСЛ|ИТИ (6*), Ю, ИТЬ гл. Иметь высокомерные помыслы, высоко мнить о себе: Аще оѹбожаѥть не тѹжить. аще об҃атѣѥть не высокомыслить. (οὐχ ὑψηλοφρονεῖ) ПНЧ 1296, 33; Егда бо кто творить бл҃го не подобаѥть высокомыслити. нъ паче… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”